Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2014, Cilt 30, Sayı 2
Araştırma
Şükrü Dursun, Mehmet Köse, Mesut Kırbaş, Bülent Bülbül, Seyit Ümütlü. Etilen glikolle direkt transfer metoduna göre dondurulmuş sığır embriyolarının transferinde çözdürme-transfer aralığının gebelik oranı üzerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 048-052
İndirilme: 1528 - Görüntülenme: 2407

Mehmet Köse, Tevfik Tekeli. İsviçre Esmeri düve ve laktasyonda olmayan ineklerde ovaryum fonksiyonlarının östrüs senkronizasyonu ve gebelik oranı üzerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 053-058
İndirilme: 1523 - Görüntülenme: 2388

Mohammed Rashed Chowdhury, Mohammad Azizul Huq, Md. Matiar Rahman Howlader, Md. Siddiqul Islam, Md. Rashedunnabi Akanda, Rubaiat Nazneen Akhand. Sığırlarda fascioliasise karşı nitroksinil içeren iki farklı ticari ürünün etkinliğini karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 059-062
İndirilme: 1667 - Görüntülenme: 2443

Burak Dik, Ayşe Er, Orhan Çorum. Doksorubisinin neden olduğu organ hasarlarında Nerium oleander distilatının koruyucu etkinliğinin belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 063-067
İndirilme: 1608 - Görüntülenme: 2335

Burak Dik, Ayşe Er, Orhan Çorum. Koyunlarda Tarantula cubensis alkolik ekstraktının (Theranekron®) serum tiyobarbitürik asit reaktif ürünlerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 068-071
İndirilme: 2256 - Görüntülenme: 2966

Osman Erganiş, H. Hüseyin Hadimli, Kürşat Kav, Aslı Sakmanoğlu, Zafer Sayın, Yasemin Pınarkara. Farelerde ve koyunlarda inaktif Corynebacterium pseudotuberculosis aşısının kazeöz lenfadenitise karşı etkinliği Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 072-079
İndirilme: 1691 - Görüntülenme: 2567

Oguzhan Avci, Sibel Yavru, Murat Sevik. İç Anadolu Bölgesi'ndeki doğal enfekte sığırlarda solunum viruslarına karşı gelişen antikor prevalansı Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 080-084
İndirilme: 1752 - Görüntülenme: 2309

Osman Selcuk Aldemir, Mederle Narcisa. Differential diagnosis of Fasciola hepatica from different animal hosts by PCR Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 085-088
İndirilme: 1367 - Görüntülenme: 2476

Myung-Jo You. Kore'deki broyler tavuklarda Eimeria tenella ve Eimeriaa cervulina'nın internal transcribed spacer 1, ITS- 1fragmentine dayalı filogenetik analizi ve karşılaştırılması Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 089-094
İndirilme: 1785 - Görüntülenme: 2638

Özkan Elmaz, Özgecan Korkmaz Ağaoğlu, Aykut Asım Akbaş, Mustafa Saatcı, Mehmet Çolak, Mahiye Özçelik Metin. Burdur ili küçükbaş hayvancılık işletmelerinin mevcut durumu Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 095-101
İndirilme: 1540 - Görüntülenme: 2568

Sadullah Bahar, M. Orhun Dayan. Atlarda beyin hemisferlerine ait substantia grisea, alba ve ventriculus lateralis hacimlerinin Cavalieri prensibi kullanılarak hesaplanması Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 102-107
İndirilme: 1554 - Görüntülenme: 2322

Olgu Sunumu
Oktay Yilmaz, Mustafa Kose. Dişi bir kedide Lucilia sericata (Diptera: Nematocera: Calliphoridae)'dan kaynaklanan vulvo-vaginal myiasis Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 108-110
İndirilme: 1817 - Görüntülenme: 2450