pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
1993, Cilt 9, Sayı 2
Araştırma
Orhan ÇETİN. Farelerde Büyüme ve Yemden Yararlanmanın Genetik Yönü ve Seleksiyonun Bu Karekterler Üzerine Etkisi (Derleme) Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 003-007
İndirilme: 1015 - Görüntülenme: 1719

O. Cenap Tekinşen, Bahri Patır, Mehmet Alkan. ŞAVAK PEYNİRİNDE KOLİFORM GRUBU MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 008-012
İndirilme: 1304 - Görüntülenme: 1508

Bünyamin Traş, A. Levent Baş, Halis Oğuz. ENROFLOKSASİNİN SÜTTEN ATILMA SÜRESİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 013-014
İndirilme: 1896 - Görüntülenme: 1495

Ercan Keskin, Mursayettin Eksen. HİPOVOLEMİK KÖPEKLERDE HEMATOLOJİK VE HEMODİNAMİK DEGİŞİKLİKLER Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 015-019
İndirilme: 1040 - Görüntülenme: 1544

Suzan Yalçın, O. Cenap Tekinşen, Yusuf Doğruer, Ümit Gürbüz. KONYA'DA TÜKETİME SUNULAN TEREYAĞLARININ KALİTESİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 020-021
İndirilme: 2090 - Görüntülenme: 1520

Celal İzci, Mursayettin Eksen, Yılmaz Koç, Ercan Keskin Mustafa Kul, Sırrı Avki, Mehmet Gören. Cardiopulmonary Effects of Xylazine- Ketamine Hydrochloride and Acepromazine- Ketamine Hydrochloride Combinations in Dogs Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 022-027
İndirilme: 4319 - Görüntülenme: 1563

Veysi Aslan, İsmail Şen. The importance of Celiac on treatment of calf diarrhea Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 028-030
İndirilme: 2599 - Görüntülenme: 1501

Abdullah Başoğlu, Kürşat Turgut, Mursayettin Eksen, Bünyamin Traş, Mehmet Maden, Mahmut Ok, A. Levent Baş, Tufan Keçeci. EFFECT OF ACUTE RUMINAL ACIDOSIS ON RIBOFLAVIN AND NIACIN CONCENTRATIONS IN SHEEP Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 031-035
İndirilme: 1180 - Görüntülenme: 1510

O. Cenap Tekinşen, Suzan Yalçın, Mustafa Nizamlıoğlu. Effect of storage time on histamine content in fish Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 036-037
İndirilme: 1346 - Görüntülenme: 1483

Veysi Aslan, Ülker Eren, Mutlu Sevinç, İsmail Öztok, Kürşat Işık. Changes of Metabolic Profile and lts Associotion With Fat Cow Syndrome in High Vielding Cows During Dry Period and After Parturation Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 038-045
İndirilme: 1721 - Görüntülenme: 1570

Semra Kayaardı, Nazif Anıl. Researches on the Quality Factors of Dried Meat Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 046-052
İndirilme: 922 - Görüntülenme: 1502

Cahit Kalkan, Hüseyin Deveci, A. Mükremin Apaydın, Halis Öcal, Hüseyin Timurkan, Hayrettin Çetin, Erdal Kaygusuzoğlu. ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE 1985 - 1992 YILLARI ARASINDA İNEKLERDE GÖRÜLEN GÜÇ DOĞUMLARIN SEBEPLERİ, TEDAVİSİ VE ALINAN SONUÇLAR ÜZERİNE ÇALIŞMA Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 053-056
İndirilme: 1636 - Görüntülenme: 1778

Abdullah Başoğlu, Mehmet Maden, Kemal Çiftçi, İdris Akkuş, Abdurrahim Koçyiğit, Fatih Hatipoğlu, Hüseyin Akbulut. KÖPEKLERDE AKUT DİGOKSİN TOKSİKASYONUNDA KOLESTİRAMİN'İN ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 057-063
İndirilme: 1472 - Görüntülenme: 1487

Ercan Keskin, Mursayettin Eksen. DENEYSEL OLARAK HEMAROJİK ŞOK OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KÜÇÜK HACİMLERDE KAN, İZOTONİK VE HİPERTONİK TUZLU SU UYGULAMALARININ HEMATOLOJİK PARAMETRELER VE ELEKTROılTLER ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 064-068
İndirilme: 988 - Görüntülenme: 1570

Mehmet Güler, D. Ali Dinç, Ahmet Semacan, Melih Aksoy, Kürşat Işık, Hüseyin Erdem. DÜVELERDE DEGİŞİK YOLLARDAN VE FARKLI DOZDA VERİLEN LUPROSTİOL'ÜN LUTEOLİTİK ETKİSİ VE GEBELİK ORANININ ARAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 069-073
İndirilme: 916 - Görüntülenme: 2110

Ercan Keskin, Mursayettin Eksen. DENEYSEL OLARAK HEMORAJİK ŞOK OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KÜÇÜK HACİMLERDE KAN, İZOTONİK VE HİPERTONİK TUZLU SU UYGULAMALARININ HEMODİNAMİK PARAMETRELER VE KAN GAZLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 074-078
İndirilme: 931 - Görüntülenme: 1460

Sadettin TIPIRDAMAZ, Necdet DURSUN, Hasan ERDEN, Zafer DAŞCI. ANKARA KEÇİSİNDE LYMPHONODİ CERVİCALES SUPERFİCİALES VE LYMPHONODİ POPLİTEİ'NİN AFFERENT VE EFFERMENT LENF DAMARIARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 079-082
İndirilme: 1270 - Görüntülenme: 1590

Behiç Coşkun, Fatma İnal, Erdoğan Şeker, Nurettin Gülşen, H. Derya Arık. BİR YOSUN EKSTRAKTININ (MAXICROP) YUMURTACI TAVUKLARDA VERİM ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 083-086
İndirilme: 2104 - Görüntülenme: 1665

Hüdaverdi Erer, Metin Münir Kıran. KONYA'DA 1985-1992 YILLARI ARASINDA KÖPEKLERDE GÖRÜLEN TÜMÖRLER Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 087-089
İndirilme: 903 - Görüntülenme: 1671

Olgu Sunumu
Metin Münir Kıran, Şenay Serkin. BİR BUZAĞIDA BEYAZ LEKELİ BÖBREK OLGUSU Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 090-093
İndirilme: 6153 - Görüntülenme: 2145

M. Kemal Çiftçi, S. Serap Türkütanıt, Mustafa S. Uslu. BİR ÖKÜZDE BÖBREK HEMANGİOSARKOMU OLGUSU Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 094-096
İndirilme: 896 - Görüntülenme: 1599