Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
1993, Cilt 9, Sayı 2
Araştırma
Orhan ÇETİN. Farelerde Büyüme ve Yemden Yararlanmanın Genetik Yönü ve Seleksiyonun Bu Karekterler Üzerine Etkisi (Derleme) Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 003-007
İndirilme: 1116 - Görüntülenme: 2119

O. Cenap Tekinşen, Bahri Patır, Mehmet Alkan. ŞAVAK PEYNİRİNDE KOLİFORM GRUBU MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 008-012
İndirilme: 1430 - Görüntülenme: 1869

Bünyamin Traş, A. Levent Baş, Halis Oğuz. ENROFLOKSASİNİN SÜTTEN ATILMA SÜRESİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 013-014
İndirilme: 2054 - Görüntülenme: 1839

Ercan Keskin, Mursayettin Eksen. HİPOVOLEMİK KÖPEKLERDE HEMATOLOJİK VE HEMODİNAMİK DEGİŞİKLİKLER Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 015-019
İndirilme: 1167 - Görüntülenme: 1903

Suzan Yalçın, O. Cenap Tekinşen, Yusuf Doğruer, Ümit Gürbüz. KONYA'DA TÜKETİME SUNULAN TEREYAĞLARININ KALİTESİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 020-021
İndirilme: 2211 - Görüntülenme: 1852

Celal İzci, Mursayettin Eksen, Yılmaz Koç, Ercan Keskin Mustafa Kul, Sırrı Avki, Mehmet Gören. KÖPEKLERDE ROMPUN- KETALAR VE ACEPROMAZİNE- KETALAR KOMBİNASYONLARININ KARDİOPULMONER ETKİLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 022-027
İndirilme: 4465 - Görüntülenme: 1935

Veysi Aslan, İsmail Şen. BUZAĞI İSHALLERİNİN SAĞITIMINDA CELİAC'IN ÖNEMİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 028-030
İndirilme: 2732 - Görüntülenme: 1864

Abdullah Başoğlu, Kürşat Turgut, Mursayettin Eksen, Bünyamin Traş, Mehmet Maden, Mahmut Ok, A. Levent Baş, Tufan Keçeci. Koyunlarda Akut Ruminal Asidozisin Riboflavin ve Niacin Konsentrasyonlarına Etkisi Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 031-035
İndirilme: 1342 - Görüntülenme: 1850

O. Cenap Tekinşen, Suzan Yalçın, Mustafa Nizamlıoğlu. BALIKTA MUHAFAZA SÜRESİNİN HİSTAMİN MİKTARINA ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 036-037
İndirilme: 1564 - Görüntülenme: 1831

Veysi Aslan, Ülker Eren, Mutlu Sevinç, İsmail Öztok, Kürşat Işık. YÜKSEK SÜT VERİMLİ İNEKLERDE KURU DÖNEM VE DOĞUM SONRASI METABOLİK PROFİLDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BUNLARIN KARACİĞER YAĞLANMIASI İLE İLGİSİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 038-045
İndirilme: 1830 - Görüntülenme: 1909

Semra Kayaardı, Nazif Anıl. KURUTULMUŞ ETİN KALİTE FAKTÖRLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 046-052
İndirilme: 1026 - Görüntülenme: 1824

Cahit Kalkan, Hüseyin Deveci, A. Mükremin Apaydın, Halis Öcal, Hüseyin Timurkan, Hayrettin Çetin, Erdal Kaygusuzoğlu. ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE 1985 - 1992 YILLARI ARASINDA İNEKLERDE GÖRÜLEN GÜÇ DOĞUMLARIN SEBEPLERİ, TEDAVİSİ VE ALINAN SONUÇLAR ÜZERİNE ÇALIŞMA Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 053-056
İndirilme: 1770 - Görüntülenme: 2137

Abdullah Başoğlu, Mehmet Maden, Kemal Çiftçi, İdris Akkuş, Abdurrahim Koçyiğit, Fatih Hatipoğlu, Hüseyin Akbulut. KÖPEKLERDE AKUT DİGOKSİN TOKSİKASYONUNDA KOLESTİRAMİN'İN ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 057-063
İndirilme: 1596 - Görüntülenme: 1844

Ercan Keskin, Mursayettin Eksen. DENEYSEL OLARAK HEMAROJİK ŞOK OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KÜÇÜK HACİMLERDE KAN, İZOTONİK VE HİPERTONİK TUZLU SU UYGULAMALARININ HEMATOLOJİK PARAMETRELER VE ELEKTROılTLER ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 064-068
İndirilme: 1089 - Görüntülenme: 1922

Mehmet Güler, D. Ali Dinç, Ahmet Semacan, Melih Aksoy, Kürşat Işık, Hüseyin Erdem. DÜVELERDE DEGİŞİK YOLLARDAN VE FARKLI DOZDA VERİLEN LUPROSTİOL'ÜN LUTEOLİTİK ETKİSİ VE GEBELİK ORANININ ARAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 069-073
İndirilme: 1034 - Görüntülenme: 2497

Ercan Keskin, Mursayettin Eksen. DENEYSEL OLARAK HEMORAJİK ŞOK OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KÜÇÜK HACİMLERDE KAN, İZOTONİK VE HİPERTONİK TUZLU SU UYGULAMALARININ HEMODİNAMİK PARAMETRELER VE KAN GAZLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 074-078
İndirilme: 1028 - Görüntülenme: 1798

Sadettin TIPIRDAMAZ, Necdet DURSUN, Hasan ERDEN, Zafer DAŞCI. ANKARA KEÇİSİNDE LYMPHONODİ CERVİCALES SUPERFİCİALES VE LYMPHONODİ POPLİTEİ'NİN AFFERENT VE EFFERMENT LENF DAMARIARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 079-082
İndirilme: 1432 - Görüntülenme: 1953

Behiç Coşkun, Fatma İnal, Erdoğan Şeker, Nurettin Gülşen, H. Derya Arık. BİR YOSUN EKSTRAKTININ (MAXICROP) YUMURTACI TAVUKLARDA VERİM ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 083-086
İndirilme: 2208 - Görüntülenme: 2012

Hüdaverdi Erer, Metin Münir Kıran. KONYA'DA 1985-1992 YILLARI ARASINDA KÖPEKLERDE GÖRÜLEN TÜMÖRLER Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 087-089
İndirilme: 999 - Görüntülenme: 2016

Olgu Sunumu
Metin Münir Kıran, Şenay Serkin. BİR BUZAĞIDA BEYAZ LEKELİ BÖBREK OLGUSU Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 090-093
İndirilme: 6420 - Görüntülenme: 2501

M. Kemal Çiftçi, S. Serap Türkütanıt, Mustafa S. Uslu. BİR ÖKÜZDE BÖBREK HEMANGİOSARKOMU OLGUSU Eurasian J Vet Sci, 1993, 9, 2, 094-096
İndirilme: 1016 - Görüntülenme: 1961