Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
1994, Cilt 10, Sayı 1-2
Araştırma
Tevfik Tekeli, Melih Aksoy, Semin Özsar, Bülent Güven, Kenan Çoyan, Ahmet Semacan, Muhammed Alan. İNEKLERDE AZALTILMIŞ DOZDA CLOPROSTENOL UYGULAMALARININ LUTEOLİTİK ETKİSİNİN KLİNİK ÖSTRÜS BELİRTİLERİ VE PLAZMA PROGESTERON DÜZEYLERİ YARDIMIYLA İZLENMESİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 004-008
İndirilme: 1651 - Görüntülenme: 2457

Memduh Gezici. KÖPEKTE ARTERİA HEPATİCA'NIN İNTRAHEPATİK SEGMENTASYONU VE ANASTOMOZLARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 009-013
İndirilme: 1413 - Görüntülenme: 2387

Sadettin Tıpırdamaz, Necdet Dursun, Hasan Erden, Zafer Daşçı, İsmail Türkmenoğlu. AKKARAMAN KOYUNUNDA UTERUS'UN LENFATİK DRENAJI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 014-015
İndirilme: 1621 - Görüntülenme: 2517

Celal İzci, Yılmaz Koç, Sırrı Avki, Mustafa Kul4. KONYA BÖLGESİ KOYUNLARINDA GÖRÜLEN EKSTREMİTE VE AYAK HASTALIKLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 016-021
İndirilme: 1989 - Görüntülenme: 2438

Nejdet Dursun, Sadettin Tıpırdamaz, Zafer Daşçı, Hakan Yalçın. KANGAL KÖPEĞİNDE V. PORTAE'NIN OLUŞUMUNA KATILAN DAMARLAR ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 022-025
İndirilme: 1279 - Görüntülenme: 2412

Ülker Eren, Reşat N. Aştı, Melih Aksoy, Kenan Çınar, Bülent Güven. AKKARAMAN IRKI KOYUNLARDA CERVIX UTERI'NİN YÜZEY VE KRİPT EPİTELİ ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 026-034
İndirilme: 1758 - Görüntülenme: 2443

Ercan Keskin, Zafer Durgun, Mehmet Kocabatmaz. KANGAL IRKI KÖPEKLERDE BAZİ HEMATOLOJİK PARAMETRELER İLE KAN GAZLARI VE PLAZMA ELEKTROLİT DÜZEYLERİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 035-038
İndirilme: 1908 - Görüntülenme: 2438

Fatma İnal, Behiç Coşkun, Nurettin Gülşen, Varol Kurtoğlu, Tahir Balevi. HAM AYÇİÇEK YAĞI YERİNE YAN ÜRÜNLERİNİN YUMURTA TAVUKLARINDA ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KULANIMI Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 039-043
İndirilme: 1537 - Görüntülenme: 2363

İbrahim Pirinçci, İzzet Karahan, Kadir Servi. KÖPEKLERDE KAN VE İDRAR SALİSİLAT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 053-057
İndirilme: 1638 - Görüntülenme: 2332

Tufan Keçeci, Mehmet Kocabatmaz. HİPOTİROİDİZMİN KOYUNLARDA BAZI KAN VE RUMEN İÇERİĞİ METABOLİTLERİ İLE AĞIRUK KAZANCI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 058-062
İndirilme: 1408 - Görüntülenme: 2391

Memduh Gezici, Necdet Dursun, Sadettin Tıpırdamaz, Zafer Daşçı. AKKARAMAN KOYUNUNUN EKSTKAHEPATİK SAFRA YOLLARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 063-066
İndirilme: 1830 - Görüntülenme: 2379

Celal İzci, Sırrt Avki. BİR KÖPEKTE KARŞILAŞILAN SCHIFF - SHERRINGTON SENDROMU Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 067-070
İndirilme: 4419 - Görüntülenme: 2380

Nejdet Dursun, Sadettin Tıpırdamaz, Zafer Daşçı. AKKARAMAN KOYUNUNDA V. PORTAE'NIN OLUŞUMUNA KATILAN DAMARLAR ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 071-074
İndirilme: 1520 - Görüntülenme: 2506

D. Ali Dinç, Y. Koç. KANGAL IRKI BİR KÖPEKTE STUMP PYOMETRA VAKASI Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 075-077
İndirilme: 2742 - Görüntülenme: 2334

Nejdet Dursun, Sadettin Tıpırdamaz, Memduh Gezici. KANGAL KÖPEKLERİNDE PLEXUS BRACHİALİS ÜZERİNDE MAKRO AN ATOMİK ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 078-080
İndirilme: 1414 - Görüntülenme: 2286

Dursun Ali Dinç, İbrahim Taşal, Hüseyin Erdem, Ahmet Semacan, Semra Aral. KOYUNLARDA TRANSABDOMINAL ULTRASONOGRAFİ İLE YAVRU SAYIMI Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 081-083
İndirilme: 1656 - Görüntülenme: 2419

İbrahim Pirinçci, Sadettin Tanyıldızı. YEMLERDEKİ HCN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 084-089
İndirilme: 2990 - Görüntülenme: 2252

Mahmut Ok,Veysi Aslan. RETİKÜLOPERİTONİTİS TRAUMATİKALI SIĞIRLARIN TEŞHİS VE PROGNOZUNDA KAN PROTEİNLERİ VE GLUTARALDEHİT TESTİNİN ÖNEMİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 090-095
İndirilme: 2559 - Görüntülenme: 2615

Tufan Keçeci. MERİNOS KOYUNLARININ I5AZI HEMATOLOJİK DEĞERLERİ ÜZERİNDE HİFOTİROİDİZMİN ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 096-100
İndirilme: 1191 - Görüntülenme: 2375

İsmail Alkan, Banur Boynukara, Hasan Solmaz, Nihat Şındak. BÜYÜK RUMİNANTLARDA ÇEŞİTLİ APSE OLGULARININ BAKTERİYOLOJİK İNCELENMESİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 101-104
İndirilme: 7354 - Görüntülenme: 2270

Ahmet Semacan. POSTPARTUM SORUNLU VE NORMAL İNEKLERDE PGF2 α KONTROLLÜ TOHUMLAMALARIN EERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 105-110
İndirilme: 1963 - Görüntülenme: 2397

Melih Aksoy, M. Bozkurt Ataman, Fikret Karaca, Abdullah Kaya, Tevfik Tekeli. KONYA HAYVANCILIK MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ NE AİT ÇEŞİTLİ IRKLARDAN KOÇLARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 111-112
İndirilme: 1470 - Görüntülenme: 2280

Memduh Gezici. SOKAK KÖPEĞİNİN TONSİLLA PALATİNASI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 113-117
İndirilme: 1280 - Görüntülenme: 2278

Nejdet Dursun Zafer Daşçı. AKKARAMAN KOYUNUNDA A. PENİS VE DALLARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK BİR ÇALIŞMA Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 118-121
İndirilme: 2440 - Görüntülenme: 2403

Nejdet Dursun, Zafer Daşçı. AKKARAMAN KOYUNUNDA OVARIUM VE UTERUS'UN ARTERİ EL VASKÜLARİZASYONU ÜZERİNDE MAKROANATOMİK BİR ÇALIŞMA Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 122-126
İndirilme: 1506 - Görüntülenme: 2396

Melih Aksoy, M. Bozkurt Ataman, Fikret Karaca, Abdullah Kaya. MERİNOS KOÇLARDA TESTİSİN MORFOMETRİK ÖLÇÜLERİ VE SPERMA KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 127-129
İndirilme: 2040 - Görüntülenme: 2308

Abdullah Doğan, Narin Liman, B. Cem Liman, Hüseyin Zengin. ARSENİĞİN KAZ YUMURTALARINDA EMBRİYOTOKSİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 130-133
İndirilme: 1352 - Görüntülenme: 2191

Tutan Keçeci, Mehmet Kocabatmaz. HİPOTİROİDİZMİN KAN ÜRE AZOTU, TOTAL PROTEİN, GLİKOZ VE TOTAL KOLESTEROL DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 134-138
İndirilme: 2130 - Görüntülenme: 2506

Bilal Cem Liman, Abdullah Doğan. KARS BÖLGESİNDE TÜKETİME SUNULAN YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 139-142
İndirilme: 2048 - Görüntülenme: 2341

M. Emin Tekin. MERİNOS, AKKARAMAN ve İVESİ YERLİ KOYUN IRKLARININ BAZI ETÇİ IRKLAR İLE MELEZLENMESİNDEN ELDE EDİLEN MELEZ (Gl) KUZULARIN SÜT EMME DÖNEMİNDEKİ BÜYÜMELERİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 143-147
İndirilme: 1520 - Görüntülenme: 2361

M. Ali Azman, Behiç Coşkun. FARKLI DİKALSİYUM FOSFAT KAYNAKLARININ YUMURTA TAVUKLARINDA VERİM VE KABUK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 148-153
İndirilme: 1819 - Görüntülenme: 3146

Kaan Muhsin İşcan, Şeref İnal, Süleyman Dere, Kemal Kırıkçı, Cafer Tepeli. FARKLI EBEVEYN AĞIRLIĞINA SAHİP BROYLER HİBRİTLERDE YETİŞTİRME PERFORMANSI, KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ Eurasian J Vet Sci, 1994, 10, 1-2, 154-158
İndirilme: 1268 - Görüntülenme: 2447