Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 31, Sayı 3
Araştırma
Mahmut Ok, Cenk Er, Ramazan Yıldız. Parvoviral enteritli köpeklerde akut faz proteinler ve sitokinlerin değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 3, 143-147
İndirilme: 1480 - Görüntülenme: 2496

İnan Kaya, Haci Ahmet Deveci, Mahmut Karapehlivan, Abdulsamed Kükürt. Piridin ve ellagik asit uygulanan farelerde oksidatif stres indeksinin araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 3, 148-151
İndirilme: 1477 - Görüntülenme: 2377

Orhan Çorum, Ayşe Er, Burak Dik, Hatice Eser, Emre Bahcivan, Enver Yazar. Tulatromisinin koyunlarda güvenilirliğinin belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 3, 152-157
İndirilme: 1630 - Görüntülenme: 2907

Gökhan Doğruer, Yaşar Ergün, Fikret Karaca, Mustafa Kemal Sarıbay, Cafer Tayyar Ateş, Mehmet Aköz, İbrahim Aydın. FGA tedavisi uygulanan anöstrüsteki koyunlarda eCG ve PGF'nın farklı zamanlarda uygulanmasının fertilite üzerindeki etkisi Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 3, 158-162
İndirilme: 1342 - Görüntülenme: 2401

Abdur Rahman, Saima, Talat Naseer Pasha, Muhammad Akram, Yassar Abbas, Sami Ullah. Broyler rasyonlarına ekzojen enzim ve organik asit ilavesi Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 3, 163-169
İndirilme: 1557 - Görüntülenme: 2345

Zehra Bozkurt, Tuba Bulbul, Aziz Bulbul, Mustafa Tekerli, Tulay Koken. Sıklık stresine maruz bırakılmış broylerlerde rasyona organik ve inorganik manganez ilavesinin performans, karkas ve kan parametreleri üzerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 3, 170-176
İndirilme: 1593 - Görüntülenme: 3064

Yusuf Doğruer, Nihat Telli, A. Ezgi Telli, H. Ahu Kahraman, Ahmet Güner. Pastörize sıvı yumurta ile kabuklu yumurtanın bazı kalite özellikleri bakımından kıyaslanması Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 3, 177-183
İndirilme: 2274 - Görüntülenme: 2684

Oğuzhan Avci, Sibel Yavru, Mehmet Kale, Irmak Dik. Barınak köpeklerinde canine coronavirus varlığının belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 3, 184-187
İndirilme: 1435 - Görüntülenme: 2517

Olgu Sunumu
Shahrzad Azizi, Mahdieh Rezaei, Reza Kheirandish, Omid Azari, Asma Hasheminasab. O. Terier ırkı bir köpekte infundubular keratinize akantoma Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 3, 188-191
İndirilme: 1705 - Görüntülenme: 2534

Derleme
Ferda Sevinc, Xuenan Xuan. Hayvanların kene kaynaklı başlıca paraziter hastalıkları: Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalara genel bakış Eurasian J Vet Sci, 2015, 31, 3, 132-142
İndirilme: 1994 - Görüntülenme: 2333