Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2017, Cilt 33, Sayı 2
Araştırma
Mehmet Erdem Akbalık, Serkan Erdoğan, Berna Güney Saruhan, Hakan Sağsöz. Keklik (Alectoris chukar) bursa Fabricius’unda immun sistem hücrelerinin dağılımı Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 2, 068-072
İndirilme: 1316 - Görüntülenme: 2189

Enver Bajrami, Kapllan Sulaj. Kosova’nın Ferizaj ve Gjilan kırsal bölgelerinde üretilen ev yapımı taze tereyağlarının E.coli ile kontaminasyonu Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 2, 073-076
İndirilme: 1475 - Görüntülenme: 2274

Zeki Aras, Zafer Sayın, Gökçenur Sanioğlu Gölen. Sığır abortlarında Chlamydophila abortus varlığının PZR ile araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 2, 077-080
İndirilme: 1463 - Görüntülenme: 2156

Hasan Hüseyin Hadimli, Gökçenur Sanioğlu Gölen, Zafer Sayın. Farelerde sığır immünglobulin G’sinin Salmonella enfeksiyonlarına karşı etkinliği Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 2, 081-088
İndirilme: 1257 - Görüntülenme: 2171

Hakan İnce, Uğur Uslu. Adana ili Seyhan baraj gölünde yetiştiriciliği ve avcılığı yapılan iç su balıklarındaki parazitlerin tespiti Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 2, 089-096
İndirilme: 1545 - Görüntülenme: 2101

Sema Öztürk, Hamdi Avcı. Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) bakır sülfat pentahidrat ile oluşturulan akut ve kronik bakır toksikasyonunda patolojik incelemeler Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 2, 097-106
İndirilme: 1615 - Görüntülenme: 2157

Ömer Faruk Akbaş, Ayşe Merve Köse. Aşım sezonunda FGA ile senkronize edilen ivesi koyunlarında PGF2α ve PMSG uygulamasının bazı reprodüktif parametreler üzerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 2, 107-112
İndirilme: 1244 - Görüntülenme: 2191

Kemal Kaan Tekinşen, Yusuf Biçer, Yasin Akkemik. Konjak sakızı içeren stabilizatör karışımlarının Kahramanmaraş tipi dondurmanın bazı kalite niteliklerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 2, 113-119
İndirilme: 1655 - Görüntülenme: 2178

Duygu Balpetek Külcü. Farklı sıcaklıklarda muhafaza edilen Palamut (Sarda sarda) Balığının mikrobiyolojik kalite niteliklerinin belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 2, 120-126
İndirilme: 1202 - Görüntülenme: 2222

Olgu Sunumu
Durmuş Bolat. İngiliz atı omuriliğinin üç boyutlu modellenmesi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 2, 127-129
İndirilme: 1281 - Görüntülenme: 2012

Amir Naseri, Merve Ider, Mahmut Ok. Bir buzağıda sürekli polimorfik ventriküler taşikardi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 2, 130-132
İndirilme: 2093 - Görüntülenme: 2217