Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2021, Cilt 37, Sayı 1
Araştırma
Amir Naseri, Merve İder. Hipotansif ve hipotansif olmayan sepsisli buzağılarda kan gazları, hemotolojik ve monitarizasyon parametrelerinin karşılaştırılması ve seçilmiş değişkenlerin prognostik öneminin belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2021, 37, 1, 001-008
İndirilme: 505 - Görüntülenme: 1503

Fatma Satılmış, Mehmet Güler. Sığırlarda oosit eldesi ve farklı kalitedeki oositlerin maturasyon oranlarının karşılaştırılması Eurasian J Vet Sci, 2021, 37, 1, 009-015
İndirilme: 546 - Görüntülenme: 1509

Merve İder, Mehmet Maden. Buzağıların solunum yolu hastalığı kompleksi olgularında venöz kan gazı bulguları ve klinik skorların önemi Eurasian J Vet Sci, 2021, 37, 1, 016-024
İndirilme: 442 - Görüntülenme: 1464

Beste Demirci, Murat Erdem Gültiken. Adi sülün'de (Phasianus colchicus) plexus lumbalis ve plexus sacralis?lerin morfolojik incelenmesi Eurasian J Vet Sci, 2021, 37, 1, 025-031
İndirilme: 609 - Görüntülenme: 1452

Nuriza Zamirbekova, Elgin Orçum Uzunlu, Birol Özdil, Mustafa Arıcan. Kedilerde corpus ossis ilium kırıklarının sağaltımında kemik plakların os ilium'un lateral ve dorsal yüzüne uygulamasının klinik ve radyolojik olarak karşılaştırılması Eurasian J Vet Sci, 2021, 37, 1, 032-040
İndirilme: 502 - Görüntülenme: 1463

Oğuzhan Kahraman,Fatma İnal, Zekeriya Safa İnanç, Abdurrahman Pirinç, Mehmet Ali Kucur. Farklı sürelerde pişirilen dengeli toz mamanın köpeklerde tercih, sindirilebilirlik ve dışkı kalitesi üzerine etkileri Eurasian J Vet Sci, 2021, 37, 1, 041-048
İndirilme: 472 - Görüntülenme: 1492

Mahmut Ok, Ferda Sevinç, Merve İder, Onur Ceylan, Alper Ertürk, Ceylan Ceylan, Murat Kaan Durgut. Cryptosporidiosis ile doğal olarak enfekte olan neonatal buzağıların tedavisinde gamitromisinin klinik etkinliğinin değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2021, 37, 1, 049-054
İndirilme: 487 - Görüntülenme: 1526

Olgu Sunumu
Mehmet Burak Ateş, Gökhan Akçakavak, Zeynep Çelik, Özgür Özdemir. Kedi enfeksiyöz peritonitisinin immünohistokimyasal ve histopatolojik yöntemlerle teşhisi: Diagnostik yaklaşıma dayalı bir olgu sunumu Eurasian J Vet Sci, 2021, 37, 1, 055-061
İndirilme: 574 - Görüntülenme: 1461