Amaç ve Kapsam

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, bağımsız, tarafsız ve çift körleme sistemi ile hakem değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin resmi yayın organı olup, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yılda dört kez yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir. Ocak 2022 tarihinden itibaren sadece İngilizce makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi, İngilizce olarak veteriner hekimlik bilimlerinin tüm yönleriyle ilgili orijinal makaleler, kısa iletişim, vaka raporları ve davetli veya editör onaylı dermeleri yayınlamaktadır. Orijinal makaleler Temel Veterinerlik Bilimleri (Anatomi, Biyokimya, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji, Histoloji, Fizyoloji), Klinik Öncesi Veterinerlik Bilimleri (Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, Viroloji), Klinik Veterinerlik Bilimleri (Dahiliye, Doğum ve Jinekoloji, Cerrahi, Suni Tohumlama ve Dölerme), Zootekni ve Hayvan Besleme (Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Zootekni, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği, Biyoistatistik, Genetik), Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ve hayvanlarda biyolojik çeşitlilik taksonomisi, hayvanların doğal ortamlarında biyolojisi ve yaban hayatı alanındadır.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences veterinerlik biliminin çeşitli disiplinlerinden kanıta dayalı bilimsel araştırma makaleleri yayınlamaya adanmış uluslararası hakemli bir açık erişim dergidir. Dergi, veteriner biyomedikal bilimleri, veterinerlik patobiyolojisi ve önleyici tıp, veterinerlik bilimleri ve sosyal bilimler ve veterinerlik tamamlayıcı ve alternatif tıp gibi temel veterinerlik bilimlerinin bilimsel ve teknolojik yönlerini kapsar.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Dergisi, yılda dört sayı yayınlayan ve çift körleme bir hakemlik süreci değerlendirme yapan, bilimsel makaleler yayınlayan uluslararası ve hakemli bir akademik dergidir.
Yayınların değerlendirilmesi sürecinde, makalelerin içeriğine ve hakemlerin özelliklerine göre yayın kurulu tarafından en az üç hakem atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak yapılır. Değerlendirmeyi yapan hakemin isimleri raporlarda ve dergide çift kör yöntemine göre belirtilmez.