Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 27, Sayı 1
Araştırma
Bahadır Ersan, Mahmut Ok. Diyabetin teşhisinde serum açlık glikoz, hemoglobin A1c ve fruktozaminin önemi Eurasian J Vet Sci, 2011, 27, 1, 013-018
İndirilme: 2025 - Görüntülenme: 2503

Fatih Doğan. Veteriner hekimliğinde farmakovijilans Eurasian J Vet Sci, 2011, 27, 1, 019-025
İndirilme: 2194 - Görüntülenme: 2404

Kamil Uney, Bünyamin Tras. Koyunda kafein kullanılarak CYP1A2 enzim aktivitesinin fenotipik olarak belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2011, 27, 1, 027-032
İndirilme: 1429 - Görüntülenme: 2520

Emrah Sur, Tuğba Özaydın, Yasemin Öznurlu. Türk merinosu koçlarının hemal düğümlerinde asit fosfataz (ACP-AZ) pozitif lenfositlerin yerleşimleri üzerinde ışık mikroskopik bir çalışma Eurasian J Vet Sci, 2011, 27, 1, 033-037
İndirilme: 1435 - Görüntülenme: 2387

Yasemin Oznurlu, Ilhami Celik, Emrah Sur, Tugba Ozaydin. Çinçilyada deri ve kıl matriks pili hücrelerinde AgNOR parametrelerinin histolojik incelemesi Eurasian J Vet Sci, 2011, 27, 1, 039-043
İndirilme: 1675 - Görüntülenme: 2608

Tuna Erdem, Fatih Hatipoğlu. Ratlarda tek doz uygulanan kadmiyum toksikasyonunun patolojisi ve eş zamanlı uygulanan klorpromazinin koruyucu etkisinin araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2011, 27, 1, 045-058
İndirilme: 1726 - Görüntülenme: 2558

S. Serap Birincioğlu, Nursal Metin, Hamdi Avcı, Ahmet Aydoğan, Fatma Sayın. Aydın ve Muğla bölgesinde alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss W., 1792) görülen hastalıkların patolojik yönden incelenmesi Eurasian J Vet Sci, 2011, 27, 1, 059-065
İndirilme: 2187 - Görüntülenme: 2443

Ertan Oruç. Koyun pnömonilerinde sitopatolojik çalışmalar Eurasian J Vet Sci, 2011, 27, 1, 067-071
İndirilme: 11737 - Görüntülenme: 2505

Olgu Sunumu
Ozgur Ozdemir, M. Kemal Ciftci, Mehmet Maden. Oleander poisoning in cattle Eurasian J Vet Sci, 2011, 27, 1, 073-046
İndirilme: 1644 - Görüntülenme: 2609

Derleme
Halis Oguz. Kanatlı yemlerindeki aflatoksinlerin etkisizleştirilmesine yönelik deneysel çalışmalardan bir derleme Eurasian J Vet Sci, 2011, 27, 1, 001-012
İndirilme: 3177 - Görüntülenme: 2943