Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 29, Sayı 4
Original Article
Esra Başaran, Murat Sırrı Akosman, Aysun Çevik Demirkan. Şinşilla böbreğinin total ve alt bileşenlerinin hacim analizi Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 4, 171-175
İndirilme: 1435 - Görüntülenme: 2356

Javad Tajik, Alireza Sazmand, Seyed Hossein Hekmatimoghaddam, Mohamad Reza Shirazi. Safkan yarış atlarında serum kardiyak troponin I düzeylerinin değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 4, 176-179
İndirilme: 2210 - Görüntülenme: 2552

Javad Tajik, Reza Kheirandish, Hamideh Rohani, Shima Abbasi. Deneysel rabdomiyolizde vitamin E'nin koruyucu etkileri Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 4, 180-184
İndirilme: 1671 - Görüntülenme: 2308

Semih Altan, Fahrettin Alkan, Yılmaz Koç, Özgür Özdemir, Orhan Yavuz. Konya ve yöresinde köpeklerde 2006-2010 yılları arasında rastlanılan tümörlerin retrospektif değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 4, 185-191
İndirilme: 1658 - Görüntülenme: 2466

Mukadderat Gökmen, Recep Kara, Levent Akkaya, Veli Gök. Türk sucuğunda Enterobacteriaceae ve Staphylococcaceae identifikasyonu Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 4, 192-197
İndirilme: 1512 - Görüntülenme: 2403

Ahmet Hamdi Aktaş, Mehmet Gürkan, Hüseyin Erdem. Tekli ve ikiz gebe Konya Merinosu koyunları farklı seviyede beslemenin canlı ağırlık ve vücut kondisyonu ile kuzuların büyümeleri üzerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 4, 198-204
İndirilme: 2311 - Görüntülenme: 2548

Murat Şevik. Sığırlarda şap hastalığına karşı aşılamada cinsiyetler arasında antikor yanıtı farklılığı Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 4, 205-210
İndirilme: 3424 - Görüntülenme: 2462

Atilla Yoldaş, Ramazan İlgün, Nevin Tuzcu, Akın Yığın, Erdal Özmen. Sığır masseter kaslarında kuduz virüsünün anatomik lokalizasyonun Real-Time PCR ile belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 4, 211-215
İndirilme: 1535 - Görüntülenme: 2538

Oğuzhan Avcı, Sibel Yavru, Oya Bulut. Şap görülen koyunlarda plazma biyokimyasal değerler Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 4, 216-219
İndirilme: 2213 - Görüntülenme: 2388

Case Report
Reza Kheirandish, Masoud Sami, Reza Ghanbarpour, Soodeh Alidadi. Bir koyunda pulmonar nokardiozis Eurasian J Vet Sci, 2013, 29, 4, 220-224
İndirilme: 1876 - Görüntülenme: 2578