Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2018, Cilt 34, Sayı 3
Araştırma
Şahin Bakırtaş, Aytekin Günlü. Aksaray i̇linde keçi yetiştiren i̇şletmelerin teknik ve sosyo-ekonomik analizi Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 3, 134-141
İndirilme: 851 - Görüntülenme: 2038

Özlem Kaymaz. Box-Jenkins ve Winter Üstel Düzgünleştirme Yöntemleriyle Türkiye’de ticari yumurta üretiminin modellenmesi ve geleceğe yönelik öngörüsü Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 3, 142-149
İndirilme: 851 - Görüntülenme: 1875

Esra Bozkurt Erol, Mehmet Emin Tekin. Kuzuların bazı büyüme özelliklerine etki eden faktörlerin meta analizi ile belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 3, 150-155
İndirilme: 708 - Görüntülenme: 1915

Yılmaz Seçim, Gürkan Uçar. Keçi, koyun ve inek peynirlerinden üretilen höşmerim tatlılarının mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal özelliklerinin belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 3, 156-163
İndirilme: 827 - Görüntülenme: 1861

Arife Ezgi Telli, Yusuf Biçer, Hatice Ahu Kahraman, Nihat Telli, Yusuf Doğruer. Konya’da tüketilen tavuk eti ve iç organlarında Salmonella spp. varlığı ve antibiyotik direnci Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 3, 164-170
İndirilme: 824 - Görüntülenme: 2128

Gürsoy Aksoy, Zekeriya Özüdoğru, Derviş Özdemir. İvesi koyununda koroner arterler ve kalp kas köprüleri üzerinde makroanatomik bir araştırma Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 3, 171-177
İndirilme: 741 - Görüntülenme: 2269

Sina Sheikhi, Elham Ahmadi. İran’ın batı bölgesinde sağlıklı broylerlerdeki Escherichia coli’lerde geniş spektrumlu beta laktamazların fenotipik ve moleküler identifikasyonu Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 3, 178-184
İndirilme: 708 - Görüntülenme: 1803

Mehmet Fatih Birdane, Zeki Aras, Gökçenur Sanioğlu Gölen, Mehmet Volkan Yaprakci, Hasan Hüseyin Hadimli. Kızıl şahinlerden izole edilen Escherichia coli suşlarının antimikrobiyal direnç profilleri Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 3, 185-188
İndirilme: 835 - Görüntülenme: 1870

Uğur Uslu, Osman Güngör. Konya bölgesinde atlarda bulunan helmintlerin prevalansı Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 3, 189-193
İndirilme: 703 - Görüntülenme: 1865

Sinan İrtegün, Nazir Dumanlı. Elazığ i̇linde hastane çalışanları ve sağlık yüksekokulu öğrencilerinde Toxoplasma gondii yaygınlığının Elisa yöntemi ile belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 3, 194-200
İndirilme: 809 - Görüntülenme: 2033

Olgu Sunumu
Mehmet Yaman, Aykut Zerek , Şerife Akküçük. Bir beyaz leylekte (Ciconia ciconia) Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae) kaynaklı travmatik myiasis olgusu Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 3, 201-203
İndirilme: 662 - Görüntülenme: 1936