Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2019, Cilt 35, Sayı 3
Araştırma
Aşkın Yaşar, Gökhan Aslım, Mehmet Emin Tekin, Mustafa Bahadır Çevrimli, Burak Mat, Mustafa Agah Tekindal. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunlarının görüşlerinin çeşitli parametreler açısından değerlendirmesi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 3, 114-121
İndirilme: 999 - Görüntülenme: 2094

Yunus Çetin, Örsan Güngör, İbrahim Taşal, Cevat Sipahi, Sait Şendağ, Mehmet Yıldız, Axel Wehrend. Postpartum rutin intrauterin tedavilerin ineklerde fertilite üzerine etkileri Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 3, 122-130
İndirilme: 976 - Görüntülenme: 2174

Seval Bilge Dağalp, Fırat Doğan, Touraj Aligholipour Farzani, Ali Rıza Babaoğlu, Gülizar Acar Kırmızı, Mehmet Çabalar. Solunum sistemi problemli kedilerde Feline Herpesvirus 1 (FHV-1) ve Feline Calicivirus varlığının moleküler olarak araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 3, 131-138
İndirilme: 1319 - Görüntülenme: 2250

Ender Uzabacı, İlker Ercan, Mustafa Oğan. Akademisyen Veteriner Hekimlerin Et Tüketimi Tercihlerinin İncelenmesi: Bursa İli Örneği Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 3, 139-143
İndirilme: 928 - Görüntülenme: 1936

Didem Yılmaz, Yasemin Öznurlu. Yumurtaya verilen bisfenol a ’nın, tavuklarda timusun gelişimi ve perifer kan alfa naftil asetat esteraz pozitif lenfosit oranı üzerindeki etkilerinin histolojik ve enzim histokimyasal yöntemlerle belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 3, 144-151
İndirilme: 805 - Görüntülenme: 1989

Sema Alaşahan, Betül Dağoğlu Hark, Ömer Eltas. Lineer regresyon analizi ile bıldırcın yumurtası boyu ve eninin tahmini Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 3, 152-157
İndirilme: 1012 - Görüntülenme: 1950

Uğur Uslu, Muhammad Sohail Sajid, Onur Ceylan, Adil Ejaz. Konya’nın mahmuzlu akdeniz kaplumbağa (Testudo graeca ibera) populasyonunda sert kenelerin (Acari: Ixodidae) yaygınlığı Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 3, 158-164
İndirilme: 808 - Görüntülenme: 1908

Sezai Arslan, Taraneh Öncel, Kudret Yenilmez, Nesrin Turan. Trakya bölgesindeki köpeklerde Leishmania infantum’un seropozitifliğinin ELISA yöntemiyle araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 3, 165-169
İndirilme: 632 - Görüntülenme: 2072

Bilge İşlek Selvi, Murat Yıldırım. Ankara ilindeki kedi ve köpeklerden dermatofitlerin izolasyonu Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 3, 170-174
İndirilme: 860 - Görüntülenme: 2320

Olgu Sunumu
Mehmet Burak Ateş, Mustafa Kemal Çiftçi, Ertan Oruç, Ayşe Çelebi, Gökhan Akçakavak. Holstein ırkı neonatal bir buzağıda Mycobacterium bovis tüberküloz olgusu Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 3, 175-179
İndirilme: 978 - Görüntülenme: 2066