Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2019, Cilt 35, Sayı 4
Araştırma
Gökhan Aslım, Aşkın Yaşar. Resmi veteriner hekimlerin iş sağlığı ve güvenliğinin değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 4, 180-185
İndirilme: 744 - Görüntülenme: 1934

Cüneyt Tunahan Maviş, Memduh Gezici. Köpeklerde regio analis’in makro anatomik, kesitsel anatomik ve bilgisayarlı tomografik incelemesi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 4, 186-198
İndirilme: 1031 - Görüntülenme: 2032

Aliye Gülmez Sağlam, Elif Çelik, Mustafa Reha Çoşkun, Özgür Çelebi, Fatih Büyük, Mithat Şahin, Salih Otlu. Yaban ördeklerinden (Anas platyrhynchos) termofilik Campylobacter türlerinin izolasyonu ve moleküler tanımlanmasının değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 4, 199-203
İndirilme: 643 - Görüntülenme: 2007

Zelal Karakoç, Uğur Topaloğlu, Muzaffer Aydın Ketani. Kıl keçisi abomasumunda ghrelin, obestatin ve leptin hormonlarının immunohistokimyasal dağılımları Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 4, 204-209
İndirilme: 649 - Görüntülenme: 1961

Mehmet Saltuk Arıkan, Mustafa Bahadır Çevrimli, Ahmet Cumhur Akın, Burak Mat, Mustafa Agah Tekindal. Türkiye'de piliç eti ve piliç yemi fiyatlarının kointegrasyon analizi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 4, 210-216
İndirilme: 858 - Görüntülenme: 2002

Mehmet Özbek, Hidayet Tutun, Emel Ergün, Feyzullah Beyaz, Levent Ergün. Prenatal gelişim boyunca koyun ileumunda kannabinoid reseptör 2’nin ekspresyon profili Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 4, 217-223
İndirilme: 674 - Görüntülenme: 1977

Devran Coşkun, Rahmi Canbar, Yasemin Korkmaz, Burak Dik, Ayşe Er, Enver Yazar. Danofloksasinin 8-hidroksi-2-deoksiguanozin düzeyine etkisinin belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 4, 224-229
İndirilme: 749 - Görüntülenme: 2033

Emsal İbiş, Metin Erdoğan. Manda STAT5A geninin 6-9 eksonları arasındaki polimorfizmlerin belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 4, 230-235
İndirilme: 854 - Görüntülenme: 1852

Ramazan Kılıçel, Cafer Tepeli. Şile bölgesindeki Yerli Kara ve Esmer sığırlarda farklı yetiştirme tiplerinin incelenmesi Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 4, 236-245
İndirilme: 654 - Görüntülenme: 1990