pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
1996, Cilt 12, Sayı 2
Araştırma
Süleyman Dere, M.Ali Tekeş. BÜYÜME FİZYOLOJİSİ VE BİYOTEKNOLOJİ'NİN BROYLER VERİMİNİN ARTTIRILMASI İÇİN KULLANIMI Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 005-012
İndirilme: 2234 - Görüntülenme: 2517

Şeref İnal, Süleyman Dere, Kemal Kırıkçı, Cafer Tepeli. JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) CANLI AĞIRLIĞA GÖRE YAPILAN SELEKSİYONUN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AĞIRLIĞI, FERTİLİTE, KULUÇKA RANDIMANI ve YAŞAMA GÜCÜNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 005-014
İndirilme: 1069 - Görüntülenme: 2107

Mustafa Nizamlıoğlu, Ümit Gürbüz, Yusuf Doğruer. POTASYUM SORBATIN KAŞAR PEYNİRİN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNE ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 023-029
İndirilme: 2559 - Görüntülenme: 2010

İbrahim Pirinçci, Kadir Servi, Sadettin Tanyıldızı, Ahmet Ateşşahin, Osman Güler. AMİGDALİN İLE ZEHİRLENEN KOYUNLARIN SODYUM NİTRİT VE KOBALT KLORÜR İLE TEDAVİSİ Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 031-042
İndirilme: 1552 - Görüntülenme: 1991

İbrahim Pirinçi, Sadettin Tanyıldızı, Ahmet Ateşşahin, Haki Kara, Songül Özaydın. AMİGDALİN İLE ZEHİRLENEN KOYUNLARIN KOBALT KLORÜR VE SODYUM TİYOSÜLFAT İLE TEDAVİSİ Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 043-052
İndirilme: 1676 - Görüntülenme: 2037

Ömer Demet, Halis Oğuz , Fatma İnal, Ferhan Nizamlıoğlu. YEME KATILAN AFLATOKSİN ve BİR AFLATOKSİN BAĞLAYICISI OLAN Mycofix® Plus (PVPP etken maddeli)'IN BROİLER CİVCİVLERDE BAZI VERİM DEĞERLERi ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 053-058
İndirilme: 1648 - Görüntülenme: 2039

Ferhan Nizamlı oğl u, Halis Oğuz, Vahdettin Altunok, Ömer Demet. BROİLER CİVCİVLERDE YEME YALNIZ VE KOMBİNE KATILAN AFLATOKSİN VE ADSORBAN (PoliviniIpoIipiroIidon)'IN BAZI KAN DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 059-064
İndirilme: 1751 - Görüntülenme: 1982

Ali Çınar , Fahri Bayıroğlu, Oide Kılıçalp. VAN GÖLÜ İNCİ KEFALİNİN (CHALCALBURNUS TARICHI, PALLAS 1811) KAN PARAMETRELERİ Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 065-068
İndirilme: 1929 - Görüntülenme: 1993

Hülya Sağmanlıgil, Ali Bilgili, Ender Yarsan, İdris Türel. VAN GÖLÜNDE AVLANAN İNCİ KEFALİ ÖRNEKLERİNDE ORGANİK KLORLU İNSEKTİSİT DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 069-072
İndirilme: 1334 - Görüntülenme: 1932

Ferda Sevinç, Bilal Dik. KONYA YÖRESİNDEKİ KOYUNLARDA BABESİA OVİS'İN ELISA İLE TEŞHİSİ Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 073-079
İndirilme: 1852 - Görüntülenme: 2029

Zeki Oğurtan, Fahrettin Alkan. ASIF Cerrahi Araç-gereçleri ve Kullanım Prensipleri The lnstrumentation and Principles of ASIF Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 081-091
İndirilme: 1933 - Görüntülenme: 2009

M. Kemal Çiftçi, Kenan Çoyan, Bülent Güven, Zabid Yener, Fikret Karaca, S. Serap Türkütanıt. MERİNOS KOÇLARDA KRİPTORŞİZM VE TESTİS HİPOPLAZİSİNİN İNSİDENSİ İLE FERTİLTİYE ETKİSİNİN PATOLOJİK VE ANDROJENİK YÖNDEN İNCELENMESİ Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 093-104
İndirilme: 4668 - Görüntülenme: 2036

M. Kemal Çiftçi, Şenay Berkin, Hüdaverdi Erer, Osman Erganiş, M. Münir Kıran, Fatih Hatipoğlu, Y. Selim Sağlam. KEÇİ MASTİTİSLERİ ÜZERİNDE PATOLOJİK VE BAKTERİYOLOJİK ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 105-114
İndirilme: 5447 - Görüntülenme: 2556

Sadettin Tıpırdamaz, Nejdet Dursun, Hakan Yalçın. KANGAL KÖPEKLERİNDE KALBİN KORONER ARTERLERİ ÜZERİNDE MAKROANOTOMİK ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 1996, 12, 2, 115-120
İndirilme: 1108 - Görüntülenme: 1994