Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 26, Sayı 1
Araştırma
Ayşe Er, Enver Yazar. Makrolid antibiyotiklerin lipopolisakkarit ile akciğer hasarı oluşturulan ratlarda kan yangı mediatörleri ve organ hasar belirteçlerine etkileri Eurasian J Vet Sci, 2010, 26, 1, 007-013
İndirilme: 1755 - Görüntülenme: 2783

Feray Altan, Muammer Elmas, Ayse Er, Kamil Uney, Gul Cetin, Bunyamin Tras, Enver Yazar. Endotoksemide ilaçların sitokinler, adenozin deaminaz ve 13,14-dihidro-15-keto-prostaglandin F2a‘nın kinetik değerlerine etkisi: Farklı bir yaklaşım Eurasian J Vet Sci, 2010, 26, 1, 015-019
İndirilme: 1631 - Görüntülenme: 2455

Ender Yarsan, Arif Altıntas, Dinc Essiz, Levent Altintas, Mert Pekcan, Gulay Ciftci, Ishraga G. Ibrahim. Farelerde Cıva Klorür ile Oluşturulan Böbrek Hasarının Oral Yolla Uygulanan Sülfametaksazolün Farmakokinetiği Üzerine Etkisi Eurasian J Vet Sci, 2010, 26, 1, 021-024
İndirilme: 1402 - Görüntülenme: 2497

Duygu Balpetek, Ümit Gürbüz. Bazı et ürünlerinde E. coli 0157:H7 varlığının araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2010, 26, 1, 025-031
İndirilme: 2036 - Görüntülenme: 2731

Musa Karaman, Hasan Özen, Serpil Dağ Erginsoy, Mitat Şahin. Sığır leptospirozunun patogenezinde ubiquitin ve 8-hidroksiguanozin'in rollerinin immunohistokimyasal yöntemlerle araştırılması Eurasian J Vet Sci, 2010, 26, 1, 033-038
İndirilme: 1590 - Görüntülenme: 2450

Mesut Kırbaş, Şükrü Dursun, Mehmet Köse, Bülent Bülbül, Mehmet Çolak, Hasan Mutlu. İneklerde embriyo transferinde farklı prostaglandin F protokolleri ile taşıyıcı senkronizasyonu Eurasian J Vet Sci, 2010, 26, 1, 039-043
İndirilme: 1612 - Görüntülenme: 2553

Serpil Sariozkan, Purhan Barbaros Tuncer, Mustafa Numan Bucak, Serhat Buyukleblebici, Huseyin Kinet, Ali Bilgen. The effects of different egg yolk concentrations used with soy lecithin-based extender on semen tuality to freeze bull semen Eurasian J Vet Sci, 2010, 26, 1, 045-049
İndirilme: 2817 - Görüntülenme: 2658

Serpil Sariozkan, Purhan Barbaros Tuncer, Mustafa Numan Bucak, Serhat Buyukleblebici, Huseyin Kinet, Ali Bilgen. Farklı sulandırıcılarla sulandırılmış İsviçre-Esmeri ve Holştayn boğa spermasının çözdürme sonrası kalitesinin değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2010, 26, 1, 051-055
İndirilme: 2132 - Görüntülenme: 2725

Olgu Sunumu
Mahmut Ok, Aliye Sağkan Öztürk, Cenk Er. Üç köpekte konjestif kalp yetmezliği Eurasian J Vet Sci, 2010, 26, 1, 057-062
İndirilme: 3686 - Görüntülenme: 2587

Davetli Derleme
Osman Erganiş. Hayvansal aşıların geliştirilmesinde üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin rolü Eurasian J Vet Sci, 2010, 26, 1, 001-006
İndirilme: 3514 - Görüntülenme: 2498