Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2016, Cilt 32, Sayı 2
Araştırma
Erdinc Turk, Halis Oguz. Muğla bölgesindeki balık çiftlikleri çevresinden avlanan balıklarda tetrasiklin aranması Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 074-079
İndirilme: 2516 - Görüntülenme: 2268

Deniz Uluışık, Ercan Keskin. Yüksek kolesterollü diyetle beslenen ratlarda ginsengin antioksidan enzimler üzerine etkileri Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 080-083
İndirilme: 1383 - Görüntülenme: 2205

Dilek Öztürk, Faruk Pehlivanoğlu, Hülya Türütoğlu, Yusuf Sinan Şirin, Ezgi Şababoğlu. Otitis eksternalı köpeklerden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 084-088
İndirilme: 1332 - Görüntülenme: 2462

Ayşe Er, Orhan Çorum, Hatice Eser, Emre Bahçivan, Burak Dik, Enver Yazar. Koçlara deksametazon uygulamasının kan oksidatif durum ve prostaglandin F2α metaboliti düzeyine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 089-093
İndirilme: 1442 - Görüntülenme: 2353

Özkan Elmaz, Mehmet Çolak, Aykut Asım Akbaş, Özgecan Korkmaz Ağaoğlu, Mustafa Saatcı. Türkiye’de ektansif koşullar altında yetiştirilen Kıl Keçisinin bazı morfolojik özellikleri ile fenotipik korrelasyonlarının belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 094-100
İndirilme: 2010 - Görüntülenme: 2487

Abdurrahman Köseman, Ali Rişvanlı, Erdal Kaygusuzoğlu, Nevzat Saat, Hüseyin Korkmaz, İbrahim Şeker. Malatya ilindeki süt sığırcılık işletmelerinde yetiştiricilerin demografik özellikleri ve işletmedeki üreme, sürü sağlığı ve hijyen konularında bilgi düzeylerinin belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 101-108
İndirilme: 1105 - Görüntülenme: 2324

Özlem Orunç Kılınç, Nalan Özdal, Bekir Oğuz, Serdar Değer, Yaşar Göz. Van’da yabani kuşlarda cryptosporidiosis Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 109-113
İndirilme: 1462 - Görüntülenme: 2194

Ali Yiğit, Aşkın Yaşar. Zoofili: Kutsal dinler, mevzuat ve etik açısından bir değerlendirme Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 114-119
İndirilme: 2787 - Görüntülenme: 2347

Olgu Sunumu
Mehmet Maden, Celal İzci, Erdem Gülersoy, Kurtuluş Parlak. Yedi aylık erkek bir kedide iatrojenik üretra perforasyonu olgusu Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 120-125
İndirilme: 1935 - Görüntülenme: 2368

Amir Naseri, Kürşad Turgut. Asemptomatik dejeneratif mitral kapak hastalığı olan bir Kangal köpeğinde üç farklı metotla mitral regurgitasyonun belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 126-129
İndirilme: 1443 - Görüntülenme: 2324

Derleme
Halis Oguz. Kanatlı yemlerindeki aflatoksinlerin etkisizleştirilmesine yönelik meta analitik çalışma: Bir güncelleme Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 055-073
İndirilme: 3867 - Görüntülenme: 2591