Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2017, Cilt 33, Sayı 4
Araştırma
Ayhan Baştan, Seçkin Salar, Doğukan Özen. Türkiye’de primipar ve multipar ineklerde laktasyonun farklı dönemlerinde uygulanan ticari mastitis aşının bireysel ve tank sütü somatik hücre sayısı üzerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 4, 202-207
İndirilme: 2095 - Görüntülenme: 2423

Mehmet Aköz, İbrahim Aydın, Özcan Barış Çitil. Halep Keçilerinde doğan yavru sayısı ve cinsiyetinin immunoglobulinler ve oksidatif stres üzerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 4, 208-213
İndirilme: 1009 - Görüntülenme: 2171

Fatma İnal, Abdullah Özbilgin, Mustafa Selçuk Alataş, Oğuzhan Kahraman, Emel Gürbüz. Köpek mamalarında kullanılan tahıllarda ısıl işlemin nişastanın jelatinize olması ve sindirilebilirliği üzerine etkisi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 4, 214-221
İndirilme: 1665 - Görüntülenme: 2287

Serol Korkmaz, Irem Omurtag Korkmaz, Didem Hilkat Aksakal, Tanay Bilal. İstanbul'da paketsiz satılan evcil kuş yemlerinin besin içeriklerinin, mikrobiyolojik kontaminasyonun ve aflatoksin varlığının analizi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 4, 222-227
İndirilme: 1054 - Görüntülenme: 2295

Şebnem Canikli Engin, Mutlu Sevinç, Hasan Güzelbekteş. Sağlıklı, ishalli ve prematüre buzağılarda eritromisin ve betanekolün abomazal boşalma oranına etkisi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 4, 228-234
İndirilme: 1051 - Görüntülenme: 2253

Semih Altan, Fahrettin Alkan, Yılmaz Koç. Travmalı köpeklerde bazı laboratuvar verilerin değerlendirilmesi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 4, 235-241
İndirilme: 1002 - Görüntülenme: 2178

Burcu Onuk, Tuğrul Ertuğrul, Murat Kabak, Sedef Selviler, Sibel Gökkurt, Eda Şener. Gerze horozu ve Gerze tavuğunda dilin morfolojik yapısı üzerine bir çalışma Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 4, 242-247
İndirilme: 935 - Görüntülenme: 2138

Emrah Sur, Tamer Çağlayan, Nariste Kadıralieva, Erdoğan Şeker. Dağ nanesinin (Mentha caucasica) Japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) ince bağırsak histolojisi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 4, 248-254
İndirilme: 1205 - Görüntülenme: 2185

Hayriye Yeşim Can, Mehmet Elmalı, Yaşar Ergün. Kronik mastitli inek sütlerinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 4, 255-259
İndirilme: 1064 - Görüntülenme: 2084

Pınar Ayvazoğlu Demir, Erol Aydın, Kemal Yazıcı, Turgut Kırmızıbayrak. Ardahan İlinde arıcılık işletmelerinin sorunları ve beklentileri Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 4, 260-267
İndirilme: 905 - Görüntülenme: 2248

Cafer Tepeli, Metin Erdoğan, Alper Yılmaz, Zafer Bulut, Peter Savolainen. Çeşitli ülkelerde halk elinde yetiştirilen Türk Çoban Köpeklerinde bazı morfolojik özellikler Eurasian J Vet Sci, 2017, 33, 4, 268-275
İndirilme: 1407 - Görüntülenme: 2254