Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2001, Cilt 17, Sayı 3
Araştırma
Süleyman Dere, M.Ali Tekeş. CİNSEL OLGUNLUK ÇAĞINDA FARKLI CANLI AĞIRLIĞA SAHİP BROYLER EBEVEYN GRUPLARI ARASINDAKİ BİRLEŞTİRMELERİN PERFORMANSA ETKİSİ : II.TİCARİ BROYLERLERİN PERFORMANSLARI Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 005-011
İndirilme: 1306 - Görüntülenme: 2566

İbrahim Pirinçci, Ahmet Ateşşahin1 Bülent Elitok2. SELENYUMUN KOYUNLARDA BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 013-016
İndirilme: 1540 - Görüntülenme: 2404

Zeki Kanay, Doğan Kurt, Bülent Elitok, Cihat Güzel, Orhan Denli. FASCIOLA HEPATICA İNVAZYONUNUN KARACİĞER VE BÖBREK DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 017-020
İndirilme: 1849 - Görüntülenme: 2683

Orhan Yapkıç, Sibel Yavru. GEBE SIĞIRLARDA VE BUNLARIN BUZAĞILARINDA PERSİSTE BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) ENFEKSİYONUNUN İMMUNFLORESANS VE İMMUNPEROKSİDAZ TESTLERİ İLE ARAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 021-030
İndirilme: 1360 - Görüntülenme: 2298

Sibel Yavru, Atilla Şimşek, Oya Levent. SIĞIR ADENOVIRUS TİP 1, 2 ve 3 (BAV-1, 2 ve 3) ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 031-036
İndirilme: 1375 - Görüntülenme: 3056

Yusuf Doğruer. GELENEKSEL PASTIRMA ÜRETİMİNDE HİNDİ ve TAVUK ETİNİN KULLANILABİLME İMKANLARI Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 037-042
İndirilme: 2851 - Görüntülenme: 2427

Suphi Deniz, Hüseyin Nursoy, İbrahim Yılmaz, M. Akif Karslı. VEJETASYONUN FARKLI DEVRELERİNDE HASAT EDİLMENİN BAZI MISIR VARYETELERİNDE BESİN MADDE İÇERİĞİ VE SİLAJ KALİTESİ İLE SİNDİRİLEBİLİR KURU MADDE MİKTARINA ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 043-049
İndirilme: 1661 - Görüntülenme: 2523

Sibel Yavru, Atilla Şimşek. YENİ DOĞAN BUZAĞI VE DANALARDA GAİTADAN VİRÜS İZOLASYONU ÇALIŞMALARI Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 051-058
İndirilme: 1195 - Görüntülenme: 2342

Şevket Arıkan, Arzu Yiğit, Halil Akçapınar, Nurgül Zengin, Umut Taşdemir. SAKIZ, KARAYAKA VE SAKIZ X KARAYAKA MELEZİ G1 KOYUNLARININ BAZI HEMATOLOJİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 059-063
İndirilme: 1162 - Görüntülenme: 2607

Yusuf Doğruer, Ahmet Güner. KONYA'DA TÜKETİME SUNULAN HİNDİ PASTIRMALARININ KİMYASAL ve MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 065-069
İndirilme: 1125 - Görüntülenme: 2272

Ramazan Bal. HİPERPOLARİZASYON SONRASI POTANSİYELİN FARE, SIÇAN VE HELİX ASPERSA'NIN BAZI SİNİR HÜCRELERİNDE ELEKTRİKSEL SİNYAL OLUŞUMUNDAKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 071-076
İndirilme: 2675 - Görüntülenme: 2187

Hakan Yalçın, Sadettin Tıpırdamaz. AKKARAMAN KOYUNU VE ANKARA KEÇİSİNDE BAŞIN YÜZLEK VE DERİN VENALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 077-085
İndirilme: 1396 - Görüntülenme: 2335

Bumin Emre Teke. RATLARDA ARTERIA FEMORALİS'İN DALLARI ÜZERİNE MAKROANATOMİK RATLARDA ARTERIA FEMORALİS'İN DALLARI ÜZERİNE MAKROANATOMİK Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 087-092
İndirilme: 1370 - Görüntülenme: 2515

Bumin Emre Teke. ANKARA TAVŞANINDA AKCİĞERLERİN LOPLANMAS1 VE BRONCHO-PULMONER SEGMENTASYON ÜZERİNE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 093-097
İndirilme: 1386 - Görüntülenme: 2468

İsmail Türkmenoğlu. KÖPEKTE MUSCULUS EXTENSOR DİGİTORUM BREVİS Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 099-100
İndirilme: 1396 - Görüntülenme: 2401

Deniz Mısırlıoğlu, K, Tayfun Çarlı, Aiper Sevimli, Metin Petek. BROYLER PİLİÇLERDE BACAK PROBLEMLERİNE PATOLOJİK BAKTERİYOLOJİK ve SEROLOJİK BİR YAKLAŞIM Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 101-108
İndirilme: 1397 - Görüntülenme: 2379

Ismail Türkmenoğlu, Nejdet Dursun. KOYUNDA NERVUS SPLANCHNICUS MAJOR ve MINOR ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 109-110
İndirilme: 1601 - Görüntülenme: 2425

Zabid Yener, Mehmet Tütüncü, Hayati Yüksel, Hasan Akkan. BİR VAN KEDİSİNDE BRONŞİYOLOALVEOLER KARSİNOM Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 111-116
İndirilme: 1358 - Görüntülenme: 2499

Berrin Gençer Tarakçı, Sema Timurkaan. KOBAYLARIN SİNDİRİM KANALI ORGANLARI VE PANKREASLARI İLE TİROİD, PAHATİROİD, HİPOFİZ VE ADRENAL MEDULLA LARI VE BÖBREKLERİNDE CALBİNDİN DAĞILIMININ İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE BELİRLENMESİ Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 117-122
İndirilme: 1157 - Görüntülenme: 2324

Alper Sevimli, Deniz Mısırlıoğiu. KAHVERENGİ YUMURTACİ BİR TAVUKTA SOL BÖBREKTE KONGENİTAL Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 123-128
İndirilme: 1191 - Görüntülenme: 2335

Sait Şendağ, H. Ahmet Çelik, İbrahim Aydın, Mehmet Çolak, Seyit Ümütlü. HAKİKİ ANÖSTRÜS VE SUBÖSTRÜSLÜ DÜVE ve İNEKLERİN PROGESTERONE RELEASING INTRAVAGINAL DEVİCE (PRID) İLE TEDAVİSİ Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 129-134
İndirilme: 2842 - Görüntülenme: 2374

Ramazan Durgut, Uçkun Sait Uçan, Emine Özlem Ateşoğlu. BİR KÖPEKTE PURULENT MENİNGOENSEFALİTİS İLE KOMPLİKE Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 135-142
İndirilme: 1512 - Görüntülenme: 2466

Ali Rişvanlı, Cahit Kalkan. İNEKLERDE MEME PAPİLLOMATOZİSİ İLE MASTİTİS ARASINDAKİ İLİŞKİ Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 143-147
İndirilme: 2715 - Görüntülenme: 2539

Murat Boydak. HOLŞTAYN VE İSVİÇRE ESMERİ SIĞIRLARDA PALPEBRA TERSİYA ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR Eurasian J Vet Sci, 2001, 17, 3, 149-157
İndirilme: 1379 - Görüntülenme: 2513