Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
1995, Cilt 11, Sayı 1
Araştırma
Mahmut Ok, Veysi Aslan, M. Kemal Çiftçi, Mehmet Maden, Mutlu Sevinç, Zabit Yener. KUZULARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN SEREBROKORTİKAL NEKROZDA KLİNİK, LABORATUVAR VE PATOLOJİK BULGULAR Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 005-011
İndirilme: 3063 - Görüntülenme: 2584

Ercan Keskin, Zafer Durgun, Mehmet Kocabatmaz, Abdullah Eryavuz. DENEYSEL HİPERKOLESTEROLEMİ OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE SOĞAN YAĞININ ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 013-017
İndirilme: 1243 - Görüntülenme: 2555

Ömer Demet, Halis Oğuz, İlhami Çelik, Ferhan Nizamlıoğlu. PİRİNÇTE AFLATOKSİN ÜRETİLMESİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 019-023
İndirilme: 2086 - Görüntülenme: 2368

Celal İzci, Sırrı Avki, Fahrettin Alkan. KÖPEKLERDE LOKAL ATROPİN UYGULAMASININ GÖZYAŞI SEKRESYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 025-031
İndirilme: 2101 - Görüntülenme: 2432

Ümit Gürbüz, Yusuf Doğruer, Nazif Anıl. DEĞİŞİK TUZLAMA TEKNİKLERİYLE ÜRETİLEN VE +4°C'de MUHAFAZA EDİLEN PASTIRMALARIN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 033-040
İndirilme: 1629 - Görüntülenme: 2333

İbrahim Taşal, M. Bozkurt Ataman, D.Aii Dinç, Ali Ergin, Hüseyin Erdem. KOYUNLARDA GEBELiK TEŞHİSİ AMACIYLA A ve B-MODEL REAL-TİME ULTRASON TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 041-045
İndirilme: 9815 - Görüntülenme: 2427

Leyla Kalaycıoğlu, Mehmet Nizarnoğlu, Vahdettin Altunok. SAĞLIKLI KANGAL KÖPEKLERİNDE KANDA BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 047-049
İndirilme: 2298 - Görüntülenme: 2401

Bahri Patır, Ali Arslan, Abamüslüm Güven. ŞAVAK SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 051-056
İndirilme: 1772 - Görüntülenme: 2405

Behiç Çoşkun, Kaan M. İşcan, Varol Kurtoğlu, Seval Apaydın. FARKLI YUMURTACI HİBRİT TAVUKLARDA MOZAİK TAŞININ YEME DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE İLAVESİNİN VERİM VE KABUK KALİTESi ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 057-063
İndirilme: 3539 - Görüntülenme: 2457

Bünyamin Traş, Celal İzci, Muammer Elmas. FLUNİKSİN MEGLUMİN (FinadynR)'İN EKLEM SIVISINA GEÇİŞ ORANININ BELİRLENMESİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 065-066
İndirilme: 3672 - Görüntülenme: 2395

Cemal Çelik, Bahri Patır, Süreyya Saltan, Abamüslüm Güven. ELAZIĞ'DA TÜKETİME SUNULAN DONDURMALARlN HİJYENİK KALİTESİ VE GENEL KOLONİ SAYISI İLE METİLEN MAVİSİ İNDİRGEME SÜRESİ ARASINDAKİ KORELASYON ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 067-072
İndirilme: 1452 - Görüntülenme: 2398

Fatma İnal, Behiç Coşkun, M. Kemal Çiftçi, Nurettin Gülşen. JAPON BILDIRCINLARlN RASYONLARlNDA YOSUN EKSTRAKTI KULLANIMI: 2. YOSUN EKSTRAKTlNlN YUMURTA VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 073-076
İndirilme: 2232 - Görüntülenme: 2318

Bahri Patır, Abamüslüm Güven, Sürewa Saltan. ELAZIĞDA TÜKETİME SUNULAN KAHVALTILIK TEREYAĞLARININ KALİTESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 077-081
İndirilme: 1209 - Görüntülenme: 2395

Nazif Anıl, Yusuf Doğruer, Ümit Gürbüz, Semra Kayaardı, Abdullah Keleş. TAVUK SUCUĞU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 1: KİMYASAL MİKROBİYOLOJİK VE ORGANOLEPTİK KALİTESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 083-094
İndirilme: 6834 - Görüntülenme: 2634

Ahmet Levent Baş. KLORAMFENİKOL ve METABOLİTLERİNİN MYELOTOKSİK ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 095-097
İndirilme: 1315 - Görüntülenme: 2319

Fatma İnal, Behiç Coşkun, İlhami Çelik, Şeref İnal, Nurettin Gülşen, Zabit Yener. JAPON BILDIRCINLARIN RASYONLARINDA YOSUN EKSTRAKTI KULLANIMI: 1.YOSUN EKSTRAKTININ BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 099-104
İndirilme: 1312 - Görüntülenme: 2341

Ercan Keskin, Zafer Durgun, Mehmet Kocabatmaz. GELİŞMEKTE OLAN JAPON BILDIRCINLARINDA YOSUN EKSTRAKTININ HEMATOLOJİKAL ETKİLERİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 105-110
İndirilme: 1241 - Görüntülenme: 2379

Tufan Keçeci, Mehmet Kocabatrnaz, A. Nuri Sezer. LAKTASYONDAKİ İSVİÇRE ESMERİ SIĞIRLARDA KAN SERUMU TİROİD HORMONLARI, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 111-118
İndirilme: 1478 - Görüntülenme: 2296

Mehmet Nizamlıoğlu, Ülker Eren, Vahdettin Altunok, Murat Boydak. CİVCİVLERDE POLİKLOROBİFENİL ( PCB ) BİLEŞİĞİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI VE BAZI KAN DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 119-124
İndirilme: 1802 - Görüntülenme: 2379

Ercan Keskin, Zafer Durgun, Mehmet Kocabatmaz. BÜYÜMEKTE OLAN ERKEK VE DİŞİ JAPON BILDIRCINLARINDA BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN SEYRİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 125-130
İndirilme: 1408 - Görüntülenme: 2440

Aşkın Yaşar. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ'NİN KURULUŞU VE İLK ON YILLIK GELİŞİMİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 131-139
İndirilme: 4282 - Görüntülenme: 2269

Yılmaz Koç, Mustafa Kul, Fahrettin Alkan. ENFEKSİYÖZ OLMAYAN TRAVMATİK AKUT KERATOKONJUNKTİVİTİS VAKALARINDA FLUNIXIN MEGLUMINE VE DEXAMETHASONE KULLANIMININ MUKAYESESİ Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 141-145
İndirilme: 1999 - Görüntülenme: 2385

İbrahim Taşal, M. Bozkurt Ataman, D. Ali Dinç. MALTIZ IRKI BİR KEÇİDE HYDROMETRA VAKASI Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 147-149
İndirilme: 1881 - Görüntülenme: 2399

Metin Münir Kıran, Hüdaverdi Erer, M. Kemal Çiftçi, Fatih Hatipoğlu, Ahmet Semacan. KOYUNLARDA GENİTAL ORGAN BOZUKLUKLARI ÜZERİNDE PATOLOJİK İNCELEMELER. I. OVARYUM VE OVİDUKT BOZUKLUKLARI Eurasian J Vet Sci, 1995, 11, 1, 151-157
İndirilme: 3147 - Görüntülenme: 2435